Chứng chỉ của Vật liệu xanh Đại Dũng

Chứng chỉ là một trong các tài liệu chứng minh cho khả năng sản xuất của công ty Vật liệu xanh Đại Dũng. Đồng thời, nhờ chúng mà các sản phẩm của vat lieu xanh Dai Dung được tin cậy do có chất lượng đã qua kiểm định.