GẠCH BLOCK SUNKO 1909V2L3

GẠCH BLOCK SUNKO 1909V2L3

GẠCH BLOCK SUNKO 1909V2L3

390X90X190MM


Tiêu chuẩn

Standard

TCVN 6477:2011, QCVN 16:2014/BXD

Thông số kỹ thuật 

Technical specification

Cường độ chịu lực-Compress Intensity: 50kg/cm2 - 75kg/cm2 

Độ ngâm nước - Water Absorption < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: 30%

Vật liệu

Materials

Đá mi bụi, xi măng, tro bay, cát

Crushed Stone, Cement, Fly Ash,  Sand

Các thông số tính toán

Calculation parameters

Kích thước - Dimension (mm): 390 x 90 x 190

Viên / 1m3 - Bricks/1m3: 150

Viên / 1m2 - Bricks/1m2: 14

Trọng lượng – Weight (kg): 9.5 - 10.5

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha