GẠCH BLOCK SUNKO 1919V2L3

GẠCH BLOCK SUNKO 1919V2L3

 

GẠCH BLOCK SUNKO 1919V2L3

390x190x190mm /SUNKO-1919

Tiêu chuẩn

Standard

TCVN 6477:2016, QCVN 16:2017/BXD

Thông số kỹ thuật 

Technical specification

Cường độ chịu lực-Compress Intensity: 50kg/cm2 - 75kg/cm2 

Độ ngâm nước - Water Absorption < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: 42%

Vật liệu

Materials

Đá mi bụi, xi măng, tro bay, cát

Crushed Stone, Cement, Fly Ash,  Sand

Các thông số tính toán

Calculation parameters

Kích thước - Dimension (mm): 390 x 190 x 190

Viên / 1m3 - Bricks/1m3: 71

Viên / 1m2 - Bricks/1m2: 12

Trọng lượng – Weight (kg): 19.0 - 19.5

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha