GẠCH BLOCK SUNKO 2010 V2L3

GẠCH BLOCK SUNKO 2010 V2L3

GẠCH BLOCK SUNKO 2010V2L3

400 x 100 x 200 mm / SUNKO-2010

Tiêu chuẩn

Standard

TCVN 6477:2016, QCVN 16:2017/BXD

Thông số kỹ thuật 

Technical specification

Cường độ chịu lực-Compress Intensity: 50kg/cm2 - 75kg/cm2 

Độ ngâm nước - Water Absorption < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: 35%

Vật liệu

Materials

Đá mi bụi, xi măng, tro bay, cát

Crushed Stone, Cement, Fly Ash,  Sand

Các thông số tính toán

Calculation parameters

Kích thước - Dimension (mm): 400 x 100 x 200

Viên / 1m3 - Bricks/1m3: 71

Viên / 1m2 - Bricks/1m2: 13

Trọng lượng – Weight (kg): 10.80

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha