GẠCH ĐINH SUNKO

GẠCH ĐINH SUNKO

GẠCH ĐINH SUNKO

180x80x40mm - SUNKO-4S

Tiêu chuẩn

Standard

TCVN 6477:2016, QCVN 16:2017/BXD

Thông số kỹ thuật 

Technical specification

 

Cường độ chịu lực-Compress Intensity:50kg/cm2 - 75kg/cm2 

Độ ngâm nước - Water Absorption < 10%

 

Vật liệu

Materials

Đá mi bụi, xi măng, tro bay, cát

Crushed Stone, Cement, Fly Ash,  Sand

Các thông số tính toán

Calculation parameters

Kích thước - Dimension (mm): 180 x 80 x 40

Viên / 1m3 - Bricks/1m3: 1736

Viên / 1m2 - Bricks/1m2: 139

Trọng lượng – Weight (kg): 1.15 - 1.20

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha