GẠCH ỐNG 4 LỖ DEMI SUNKO - 90x80x80mm

GẠCH ỐNG 4 LỖ DEMI SUNKO - 90x80x80mm

 

GẠCH ỐNG 4 LỖ DEMI SUNKO - 90x80x80mm /SUNKO-8HD

Tiêu chuẩn

Standard

TCVN 6477:2016, QCVN 16:2017/BXD

Thông số kỹ thuật 

Technical specification

Cường độ chịu lực-Compress Intensity: 50kg/cm2 - 75kg/cm2 

Độ ngâm nước - Water Absorption < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: 24%

Vật liệu

Materials

Đá mi bụi, xi măng, tro bay, cát

Crushed Stone, Cement, Fly Ash,  Sand

Các thông số tính toán

Calculation parameters

Kích thước - Dimension (mm): 90 x 80 x 80

Viên / 1m3 - Bricks/1m3: 1649

Viên / 1m2 - Bricks/1m2: 138

Trọng lượng – Weight (kg): 0.8 - 0.9

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha