THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XANH ĐẠI DŨNG

  • KẾ TOÁN BÁN HÀNG

    26-05-2020 // 141 lượt xem

    Viết hóa đơn bán hàng: Ghi chép và phản ánh đầy đủ thông tin về người mua hàng, số lượng, giá cả. Kê khai thuế GTGT đầu ra.

    Chi tiết →