NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

  • NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

    25-05-2020 // 74 lượt xem

    - Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính, từ Thứ 2 đến Thứ 7. - Đối tượng: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối Điện, Cơ Khí, Điện Tử.

    Chi tiết →