THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XANH ĐẠI DŨNG

- Công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn - Làm giờ hành chánh tại KCN Hiệp Phước – Nhà Bè

  • NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

    25-05-2020 // 174 lượt xem

    Công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Làm giờ hành chánh tại KCN Hiệp Phước – Nhà Bè

    Chi tiết →