THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XANH ĐẠI DŨNG

Do nhu cầu mở rộng quy mô, Công Ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng cần tuyển dụng các vị trí sau: