Quản lý chất lượng

Trang chủ/Quản lý chất lượng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Vật liệu xanh Đại Dũng luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu.

  • Sử dụng công nghệ Hàn Quốc, đồng bộ và tự động hóa hoàn toàn.
  • Quy trình dưỡng hộ sau ép định hình tiên tiến (phương pháp gia ẩm gia nhiệt trong hầm kín), sử dụng năng lượng mặt trời.
  • Xây dựng biểu đồ phối liệu riêng cho từng loại gạch.
  • Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở với một số tiêu chí kỹ thuật ngoài các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 6477: 2016; TCVN 6476:2011; QCVN 16:2017)
  • Có phòng Lab tại nhà máy với đầy đủ các thiết bị thử nghiệm.
  • Xây dựng và áp dụng qui trình kiểm soát chất lượng ở tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất.

Nhờ các yếu tố trên, sản phẩm của Vật liệu xanh Đại Dũng luôn đạt chất lượng cao, có độ đồng đều, ổn định vượt trội.

  Hình 1. Bãi chứa gạch của DDG

 Hình 2. Hệ thống kiểm soát – vận hành Hình 3. Hầm dưỡng gạch

Hình 4. Phòng kỹ thuật – sản xuất 

Hình 5. Máy xếp gạch tự động

Lưu đồ công nghệ sản xuất: DDG-Lưu đồ công nghệ sản xuất

Cuong do nen che cua gach Tu chen Mac 600