Dự án

Trang chủ/Văn hóa - Xã hội

Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM

Nhà thầu chính: Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Hưng Việt

Chủ đầu tư: Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Nhà thầu chính: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín