CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XANH ĐẠI DŨNG

CÁC DỊCH VỤ NỔI BẬT

Trang chủ/CÁC DỊCH VỤ NỔI BẬT

1. Tư vấn kỹ thuật

Xuyên suốt từ thiết kế đến thi công, nghiệm thu tại công trường

  

           Tư vấn cùng đội ngũ thiết kế                                                                                Tư vấn kỹ thuật tại công trường

2. Sổ tay hướng dẫn thi công

Liên tục cập nhật, phù hợp với thực tế công trường.

3. Các sản phẩm - giải pháp nâng cao hiệu quả thi công

  • Viên thí đúc sẵn: thay thế viên thí đúc thủ công tại công trường, sử dụng xây đầu tường, vị trí chịu lực, đảm bảo chất lượng, tăng tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí.

                   

       Viên thí đúc sẵn tại đầu tường chịu lực                                                             Thay thế viên thí đúc thủ công

  • Block chữ U: Thay thế cốp pha đà giằng tường, không cần xử lý liên kết giữa hai vật liệu, giảm chi phí nhân công, tăng tiến độ thi công
  • Gạch lego: Thay thế cốp pha thi công móng nông

            

4. Phụ gia tăng chất lượng khối xây

Keo lót: Tăng khả năng kháng ẩm, độ bám dính, độ bền, tính đàn hồi bề mặt với chi phí tiết kiệm, khả thi

        

5. Dụng cụ thi công

Cữ rải vữa:

  • Đảm bảo mạch vữa điền đầy, đồng đều, thuận tiện giám sát chất lượng.
  • Tiết kiệm vữa xây.
  • Tặng và hướng dẫn sử dụng cữ rải vữa cho mỗi công trình.

           

6. Thiết kế phương án thi công phù hợp với nhu cầu của dự án

Phương án thi công khối xây có các loại gạch kích thước khác nhau:

 

Phương án thi công khối xây có chiều dài không chẵn: 

7. Linh hoạt trong công tác Logistic

  • Nhiều quy cách đóng gói
  • Hỗ trợ thiết bị di chuyển hàng tại công trình