Dự án

Chủ đầu tư: Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh

Nhà thầu chính: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Hoàng

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang

Nhà thầu chính: Liên Danh Tổng CTy XD Số 1-CTCP & CTy TNHH Thuận Phú

Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nhà thầu chính: Thành Đô Group

Chủ đầu tư:  Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nguyễn Hoàng

Chủ đầu tư: Sở Y tế TP.HCM & Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM

Nhà thầu chính: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 & Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96

Chủ đầu tư: Bệnh viện Phục hồi Chức Năng Quận 8

Nhà thầu chính: Công Ty Tnhh Xây Dựng Lưu Nguyễn