Dự án

Trang chủ/Trụ sở - Văn phòng

Chủ đầu tư: Techcombank- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Nhà thầu chính: Newtecons 

Chủ đầu tư:  Ban QLDA các công trình xây dựng của Đảng ở Trung Ương

Nhà thầu chính:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh