CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XANH ĐẠI DŨNG

Dự án

Trang chủ/Công nghiệp, hạ tầng, kho cảng

Chủ đầu tư: Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Tư Vấn và Xây Dựng Phú Xuân

Chủ đầu tư: Green Planet Distribution Centre

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây Dựng Alliance Việt Nam

Vị trí: KCN Tân Phú Trung, TP.HCM

Diện tích: 158,050 m2

Quy môNhà xưởng, Văn phòng 1: 5 tầng, GFA: 141.761,19 m2, GFA: 106.588 m2; Nhà bảo vệ G1, G2, G3: 1 tầng; GFA: 15,96 m2 mỗi nhà bảo vệ; Nhà xe máy 1: 3 tầng; GFA: 6.336,00 m2; Nhà xe máy 2 và Căn tin: 04 tầng; GFA: 8.448,00 m2.

 

Chủ đầu tư: Tập đoàn Nipro 

Nhà thầu chính: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Vật Tư -Thiết Bị Xây Dựng TNA