Chi tiết sản phẩm

GẠCH TỰ CHÈN 60

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCVN 6476:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity: 
  • ≥ 200kg/cm², ≥ 300kg/cm², ≥ 450kg/cm², ≥ 600kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 10%
  • Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 5L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 200 x 100 x 60 2.50-2.70
  Viên/1m² đặc - Bricks/1m² 50,00 135,00
  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 833,33 2.250,00

  * Theo đơn đặt hàng, DDG sẽ cung cấp gạch tự chèn nguyên khối (không có lớp áo).