Chi tiết sản phẩm

GẠCH BLOCK CHỮ U

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCCS DDG-03:2022
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ nén của bê tông - Concrete Compresive Intensity: ≥ 200kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 60%
  1. Vật liệu: 
  • Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  • Phối liệu-Mixing:  TCCS DDG-03:2022
  1. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 390 x 180 x 200 13.50-14.00
  Viên/1m dài xà - Bricks/1m beam 2,50 35,00