Dự án

Trang chủ/Giáo dục/Trường Mầm Non Nam Sài Gòn

CHI TIẾT DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Trường mầm non Nam Sài Gòn

Nhà thầu chính: Công ty Lưu Nguyễn

Vị trí: Khu vực Quận 7, Tp.HCM

 

Trường Mầm Non Nam Sài Gòn

Chủ đầu tư: Trường mầm non Nam Sài Gòn

Nhà thầu chính: Công ty Lưu Nguyễn

Vị trí: Khu vực Quận 7, Tp.HCM