Dự án

Trang chủ/Giáo dục/Trường THCS Tân Kiên, Bình Chánh

CHI TIẾT DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Bình Chánh

Nhà thầu: Công ty CP Xây dựng Thanh Niên Đội XL16

Vị trí: Đường Hưng Nhơn, Ấp Bàu Cuốc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh

Quy mô: 1 trệt + 3 lầu

Trường THCS Tân Kiên, Bình Chánh

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Bình Chánh

Nhà thầu: Công ty CP Xây dựng Thanh Niên Đội XL16

Vị trí: Đường Hưng Nhơn, Ấp Bàu Cuốc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh

Quy mô: 1 trệt + 3 lầu