Dự án

Trang chủ/Giáo dục/Trường THCS Thạnh Lợi

CHI TIẾT DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  BQLDA ĐTXD các công trình Dân Dụng và Công Nghiệp tỉnh Long An

Nhà thầu chính: CN công ty TNHH MTV 622 – Xí nghiệp Xây dựng Công Trình Dân Dụng và Công Nghiệp

Vị trí: Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Trường THCS Thạnh Lợi

Chủ đầu tư:  BQLDA ĐTXD các công trình Dân Dụng và Công Nghiệp tỉnh Long An

Nhà thầu chính: chi nhánh công ty TNHH MTV 622 – Xí nghiệp Xây dựng Công Trình Dân Dụng và Công Nghiệp

Vị tríHuyện Bến Lức, tỉnh Long An

Quy mô: 11 phòng chức năng, khối 2 phòng học + 5 phòng chức năng và 1 phòng phục vụ học tập,

Tình trạng: đang xây

Tin tức liên quan:

Dự án liên quan:

Sản phẩm liên quan: