Tin tức

Trang chủ/Tin ngành/[08/11/2023] XÂY CÁC HÀNG GẠCH ĐẶT NGANG: SỬ DỤNG GẠCH ĐẶC HAY GẠCH LỖ?

Đối với tường đôi hoặc tường có nhiều lớp, các lớp tường thường được xây cách nhau, tức là có khoảng trống ở giữa. Bởi vậy, cần phải kết nối các lớp tường lại với nhau để tạo thành một khối đồng nhất, chia đều tải trọng và phân bố lại các mạch vữa xây.

             Liên kết 2 lớp tường bằng neo thép                                                        Liên kết 2 lớp tường bằng hàng gạch ngang

Có hai phương án liên kết các lớp tường: xây những hàng gạch đặt ngang và sử dụng các neo liên kết bằng thép. Tại Việt nam, đối với tường đôi xây bằng gạch ống, đa số các công trình áp dụng biện pháp xây những hàng gạch đặt ngang theo nguyên tắc ba hàng dọc-một hàng ngang hoặc năm hàng dọc-một hàng ngang, nghĩa là cứ xây ba hoặc năm hàng gạch dọc thì xây một hàng gạch đặt ngang.

Dùng gạch gì để xây các hàng gạch đặt ngang?

Để đảm bảo liên kết giữa hai lớp tường, cần phải xây các hàng gạch đặt ngang bằng loại gạch có cường độ lớn hơn. Bên cạnh đó, khi xây ngang hai đầu viên gạch sẽ quay ra ngoài, vì vậy nếu sử dụng viên gạch có lỗ để xây ngang thì tại những vị trí lỗ gạch, lớp “tường thịt” rất mỏng-chỉ có lớp vữa tô trát, bột bả, sơn nước chống thấm ở hai mặt- do đó khả năng chống thấm của bức tường cũng bị giảm đi. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, các lớp này dễ bị tách nứt do tác động của thời gian và điều kiện bên ngoài, nước sẽ bị thấm qua, làm giảm chất lượng của tường.

Vì vậy để đảm bảo được chất lượng và tuổi thọ công trình, cần thiết phải sử dụng gạch đặc (gạch đinh đặc không có lỗ, hoặc gạch block đặc) để xây các hàng gạch đặt ngang.

 

Xây hàng gạch ngang bằng gạch đinh đặc không lỗ                                         Xây hàng gạch ngang bằng lỗ                                                                                     

Về qui định gạch sử dụng để xây đặt ngang, dự thảo tiêu chuẩn sắp ra đời TCVN4085:20xx- Thi công kết cấu khối xây-Yêu cầu kỹ thuật”, ở mục “5.3.1.8-Khối xây gạch-Qui định chung” cũng qui định rõ phải “sử dụng những viên gạch nguyên đặc chắc” để thay cho qui chuẩn hiện hành (TCVN4085:2011) xuất bản từ năm 2011chỉ qui định  “sử dụng những viên gạch nguyên” đối với các hàng gạch ngang để tăng chất lượng các công trình xây dựng.

Hội vật liệu xây dựng Việt Nam